Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Dôvera slovenských podnikateľov aj v septembri mierne prekročila úroveň spred pandémie koronavírusu
Print Mail TW FB WA

Dôvera slovenských podnikateľov aj v septembri mierne prekročila úroveň spred pandémie koronavírusu

Posledná aktualizácia: 29.09.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 29.09.2021

Aj keď sa epidemiologická situácia v septembri ďalej zhoršovala, opatrenia sprísňovali, bola ekonomická nálada na Slovensku o trochu optimistickejšia ako pred mesiacom a podstatne lepšia ako pred rokom. Dôvera sa výrazne zvýšila v stavebníctve, mierne v priemysle a v službách. Naopak sa ľahko znížila v obchode a u spotrebiteľov.

Celková dôvera podnikateľov v slovenskú ekonomiku sa po dvojmesačnom poklese opäť mierne zvýšila. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol o 0,9 bodu na hodnotu 100,1 a pohybuje sa mierne nad úrovňou bezprostredne pred začiatkom pandémie koronavírusu. Aktuálna hodnota je zároveň výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka a nachádza aj naďalej mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 2,4 bodu).

V porovnaní s obdobím pred pandémiou (september 2019) bola dôvera podnikateľov výrazne lepšia v službách a mierne v obchode aj v stavebníctve. Nepatrne horšia ako v septembri 2019 bola nálada podnikateľov v priemysle a výrazne pesimistickejšie sa vyjadrili spotrebitelia.

Hodnoty piatich čiastkových indikátorov sa vyjadrujú na stupnici v rozmedzí od -100 (maximálne pesimistické odpovede) do +100 (maximálne optimistické odpovede).

Po dvojmesačnom výraznejšom poklese pri priemyselných podnikoch v septembri vzrástla dôvera po sezónnej úprave o 1,7 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 0,7. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch a to najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, textilu a odevov.

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v septembri druhý mesiac po sebe mierne vzrástol, jeho hodnota (13,7) sa v porovnaní s augustom zvýšila o 0,7 (p. b.). Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami dopytu za posledné tri mesiace, ako aj očakávaného dopytu, pričom podnikateľskú situáciu respondenti hodnotili negatívnejšie.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku septembra mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 1,4 bodu na hodnotu -20,2. Indikátor sa tak už piaty mesiac za sebou drží v blízkosti svojho dlhodobého priemeru. Spotrebitelia boli v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší len v očakávaniach úspor. Pesimistickejší boli najmä v očakávaniach vývoja cien, finančnej situácie domácností a celkovej hospodárskej situácie. V očakávaniach vývoja nezamestnanosti boli pesimistickejší len nepatrne.

Indikátor dôvery v obchode sa v septembri 2021 zmenil iba veľmi mierne a klesol na hodnotu 25,7 (pokles o 1,6 p. b.). Podnikatelia hodnotia súčasnú situácia za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným prísnejším opatreniam v súvislosti s nastávajúcou ďalšou vlnou pandémie, sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja. Menej optimistickejší boli  v očakávaniach požiadaviek na dodávateľov a vývoja cien tovarov.

V septembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 7,5 bodu na -13,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 10,5 bodu.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie COVID-19 ŠÚ SR od januára 2021 zmenil indikátor ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu. Očakávania a nálady ŠÚ SR zisťuje mesačne u podnikateľov v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov.

Štatistický úrad SR zverejňuje k téme doplňujúce podrobnejšie INFORMATÍVNE SPRÁVY a tabuľky s dátami na www.statistics.sk (29. septembra 2021 o 9:00 h):


Konjunkturálny prieskum v priemysle v septembri 2021
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v septembri 2021
Konjunkturálny prieskum v obchode v septembri 2021
Konjunkturálny prieskum v službách v septembri 2021
Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v septembri 2021

Zdrojové dáta v DATAcube.:
Indikátor ekonomického sentimentu [kp0001ms]
Konjunkturálny prieskum v priemysle (mesačný)[kp0002ms]
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve [kp0006ms]
Konjunkturálny prieskum v službách [kp0005ms]
Konjunkturálny prieskum v obchode [kp0004ms]
Spotrebiteľský barometer [kp0012ms]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Dôvera slovenských podnikateľov aj v septembri mierne prekročila úroveň spred pandémie koronavírusu Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy