Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Náladu v ekonomike výrazne ovplyvnil pokračujúci pokles dôvery podnikateľov v priemysle
Print Mail TW FB WA

Náladu v ekonomike výrazne ovplyvnil pokračujúci pokles dôvery podnikateľov v priemysle

Posledná aktualizácia: 30.08.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 30.08.2021

Napriek tomu, že epidemiologická situácia na Slovensku sa v auguste pomaly zhoršovala, dôvera slovenských podnikateľov sa oproti júlu mierne zvýšila v službách, obchode a aj u spotrebiteľov. V stavebníctve sa nezmenila, ale značne sa znížil optimizmus podnikateľov v priemysle, čo sa prejavilo aj poklesom hlavného ukazovateľa dôvery.

Ekonomická nálada na Slovensku sa druhý mesiac po sebe zhoršila, aj keď v auguste 2021 bol pokles miernejší ako v júli. Hlavný ukazovateľ - sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 1,6 bodu na hodnotu 99,2 a pohybuje sa približne na rovnakej úrovni ako pred pandémiou koronavírusu. Aktuálna hodnota IES sa nachádza mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 3,3 bodu).

V medziročnom porovnaní sa dôvera podnikateľov výrazne zlepšila okrem priemyslu vo všetkých oblastiach ekonomiky a aj u spotrebiteľov. Podnikatelia v priemysle ale najmä obchodníci boli aktuálne výrazne optimistickejší ako v auguste 2019. V službách hodnotili budúci stav ekonomiky rovnako ako pred dvoma rokmi a výrazne pesimistickejší boli oproti situácii spred dvoch rokov spotrebitelia a mierne aj stavební podnikatelia.

Hodnoty piatich čiastkových indikátorov sa vyjadrujú na stupnici v rozmedzí od -100 (maximálne pesimistické odpovede) do +100 (maximálne optimistické odpovede).

Druhý mesiac po sebe výrazne klesla dôvera podnikateľov v odvetví priemyslu. Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave aktuálne poklesol o 5,7 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -1. Vývoj nepriaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch. Podnikatelia zhoršili aj hodnotenie očakávanej zamestnanosti a vývoja cien.

Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste po dvojmesačnom poklese mierne vzrástol, jeho hodnota (13) predstavuje 7 p. b. pod dlhodobým priemerom. Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami očakávaného dopytu, pričom podnikateľskú situáciu a dopyt za posledné tri mesiace respondenti hodnotili negatívnejšie.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku augusta mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,8 bodu na hodnotu -18,8. Zmazalo sa tak takmer celé minulomesačné zhoršenie indikátora, ktoré zastavilo jeho predchádzajúci štvormesačný rast. Aktuálny výsledok sa navrátil nepatrne nad úroveň dlhodobého priemeru (o 0,7 bodu). Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom mierne optimistickejší najmä v očakávaniach vývoja nezamestnanosti a v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie, úspor a  finančnej situácie domácností. Pesimistickejšie sa vyjadrili k doterajšej a očakávanej inflácii.

Dôvera v ekonomiku Slovenska zostala v auguste medzi stavebnými firmami na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-21). Nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 3 body.

Indikátor dôvery v obchode sa v auguste 2021 zmenil iba veľmi mierne a vzrástol na hodnotu 27,3 (rast o 1 p. b.). Podnikatelia hodnotia súčasnú situácia za primeranú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa protikovidové opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

Z dôvodu dôslednejšieho zachytenia dynamických zmien v náladách podnikateľov a spotrebiteľov ovplyvnených situáciou okolo pandémie COVID-19 ŠÚ SR od januára 2021 zmenil indikátor ekonomického sentimentu z trojmesačného kĺzavého priemeru na mesačnú formu. Očakávania a nálady ŠÚ SR zisťuje mesačne u podnikateľov v štyroch ekonomických oblastiach (v priemysle, stavebníctve, obchode, službách) a u spotrebiteľov.

Štatistický úrad SR zverejňuje k téme doplňujúce podrobnejšie INFORMATÍVNE SPRÁVY a tabuľky s dátami na www.statistics.sk (30. augusta 2021 o 9:00 h):


Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2021
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2021
Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2021
Konjunkturálny prieskum v službách v auguste 2021
Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v auguste

Zdrojové dáta v DATAcube.:
Indikátor ekonomického sentimentu [kp0001ms]
Konjunkturálny prieskum v priemysle (mesačný)[kp0002ms]
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve [kp0006ms]
Konjunkturálny prieskum v službách [kp0005ms]
Konjunkturálny prieskum v obchode [kp0004ms]
Spotrebiteľský barometer [kp0012ms]


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews Náladu v ekonomike výrazne ovplyvnil pokračujúci pokles dôvery podnikateľov v priemysle Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Detail správy