Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Štatistického úradu SR
Print Mail PDF TW FB WA

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 25.01.2024 | Počet zobrazení: 91435

Por. č. Oblasť podľa §1 nariadenia Utajovaná skutočnosť Stupeň utajenia podľa §3 zákona
1. a) Vybraná dokumentácia súvisiaca s prípravou na krízové situácie a s plnením úloh v oblasti civilnej ochrany V
2. e) Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti chránených priestorov úradu určených pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami V
3. e), m) Bezpečnostný projekt ochrany objektov Štatistického úradu Slovenskej republiky v čase spracúvania výsledkov hlasovania vo voľbách V
4. m) Programové a technické vybavenie komunikačných a informačných systémov zabezpečujúcich ochranu a bezpečnosť zákonom chránených skutočností, ak to ich charakter vyžaduje V
5. p) Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ich príprava, schválené zmluvy a protokoly, ak sa rokovacie strany na tom dohodnú V
6. všetky Materiály a dokumenty (stanoviská) predložené úradu od iných pôvodcov, ak obsahujú utajované skutočnosti V, D, T, PT

Vysvetlivky:

  • PT - Prísne tajné - následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou by mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
  • T - Tajné - následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou by mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky.
  • D - Dôverné - následkom neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.
  • V - Vyhradené - neoprávnená manipulácia s utajovanou skutočnosťou by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

Oblasti podľa § 1 nariadenia:

  1. a) zachovania bezpečnosti a zabezpečenia obrany Slovenskej republiky,
  2. e) ochrany predmetov a objektov, ochrany určených objektov,
  3. m) zabezpečenia ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov,
  4. p) medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.


/wps/portal/ext/aboutus/other.information/classified.information Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Štatistického úradu SR Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872416 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Ostatné informácie o úrade /Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ŠÚ SR