Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ŠÚ SR

Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ŠÚ SR

Posledná aktualizácia: 11.06.2013

Odôvodnenie označenia utajovaných skutočností príslušným stupňom utajenia

Utajované skutočnosti uvedené v zozname sú označené stupňom utajenia:

    1. Dôverné, pretože následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov a právom chránených záujmov Štatistického úradu SR, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky,
    2. Vyhradené, pretože následkom neoprávnenej manipulácie by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov Štatistického úradu SR alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby; ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.
Por. č. Utajovaná skutočnosť Oblasť Stupeň utajenia
1. Dokumentácia v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti štátu a) V
2. Bezpečnostná a projektová dokumentácia ochrany objektu a chráneného priestoru ŠÚ SR a riadiace akty týkajúce as ochrany utajovaných skutočností a), e), o) V
3. Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s tým súvisiaca dokumentácia a), c), o), t) D, V

/wps/portal/ext/aboutus/other.information/classified.information Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ŠÚ SR Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872416 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Ostatné informácie o úrade /Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti ŠÚ SR