Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
0

Predmet zákazky:  0

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
Hodnota zákazky v eur s DPH
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/1000.up 0 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IGU4 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_1000.up