Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Stavebný dozor pri výstavbe novej plynovej kotolne v administratívnej budove pracoviska ŠÚ SR v Nitre
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Stavebný dozor pri výstavbe novej plynovej kotolne v administratívnej budove pracoviska ŠÚ SR v Nitre

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
04.10.2013
Úspešný uchádzač
Eco Link, s.r.o., Fraňa Mojtu č. 23, 949 01 Nitra
Dátum zadania zákazky
Oct 11, 2013
Predpokladaná hodnota zákazky
1 680 eur
Mimoriadna udalosť
nie

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Stavebný dozor pri výstavbe novej plynovej kotolne v administratívnej budove pracoviska ŠÚ SR v Nitre Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9