Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie analytických podkladov pre aktualizáciu štatistického formulára Ceny Stav 10-04

Predmet zákazky:  Zabezpečenie analytických podkladov pre aktualizáciu štatistického formulára Ceny Stav 10-04

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
Úspešný uchádzač
ODIS, s.r.o, Jarná 3725/17, 010 10 Žilina
Dátum zadania zákazky
Jul 6, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
1 700 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie analytických podkladov pre aktualizáciu štatistického formulára Ceny Stav 10-04 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9