Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu

Predmet zákazky:  Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
18.06.2015
Úspešný uchádzač
FK CRA s.r.o., Repašského 18, 841 02 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Jul 2, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
7 745 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9