Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave

Predmet zákazky:  Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
23.01.2015
Úspešný uchádzač
M.F. TEAM, spol. s r.o., Tematínska 2, 851 05 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Feb 4, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
6 211 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9