Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov

Predmet zákazky:  Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
23.01.2015
Úspešný uchádzač
EMM International, spol. s r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Jan 29, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
18 000 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9