Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie údajov o cenách nehnuteľností stavaných svojpomocne v Slovenskej republike

Predmet zákazky:  Zabezpečenie údajov o cenách nehnuteľností stavaných svojpomocne v Slovenskej republike

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
27.02.2015
Úspešný uchádzač
ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 010 01 Žilina
Dátum zadania zákazky
Mar 13, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
3 456 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie údajov o cenách nehnuteľností stavaných svojpomocne v Slovenskej republike Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9