Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytnutie služieb zabezpečujúcich potlačenie útokov z internetu na služby a informačné systémy Štatistického úradu SR

Predmet zákazky:  Poskytnutie služieb zabezpečujúcich potlačenie útokov z internetu na služby a informačné systémy Štatistického úradu SR

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
11.12.2015
Úspešný uchádzač
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Jan 11, 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
2 750 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Poskytnutie služieb zabezpečujúcich potlačenie útokov z internetu na služby a informačné systémy Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9