Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR

Predmet zákazky:  Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
25.03.2015
Úspešný uchádzač
BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o., Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Apr 14, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
10 495 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9