Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Servis automatických posuvných dverí

Predmet zákazky:  Servis automatických posuvných dverí

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
23.04.2015
Úspešný uchádzač
Zmluva nebola uzavretá
Dátum zadania zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky
4 000 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Servis automatických posuvných dverí Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9