Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

Predmet zákazky:  Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
07.03.2016
Úspešný uchádzač
A-PROJEKT - Ing. arch. Ján Tomka, Fándlyho č. 498, 956 18 Bošany
Dátum zadania zákazky
Mar 9, 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
1 950 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9