Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie propagácie elektronického zberu štatistických výkazov od spravodajských jednotiek

Predmet zákazky:  Zabezpečenie propagácie elektronického zberu štatistických výkazov od spravodajských jednotiek

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
20.11.2015
Úspešný uchádzač
RADDA, s.r.o., Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Nov 20, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
9 000 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie propagácie elektronického zberu štatistických výkazov od spravodajských jednotiek Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9