Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Služby servisu a údržby zariadení Xerox

Predmet zákazky:  Služby servisu a údržby zariadení Xerox

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
08.02.2016
Úspešný uchádzač
A.S.E.P. spol. s r.o., Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Feb 12, 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
6 650 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Služby servisu a údržby zariadení Xerox Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9