Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Perá s potlačou

Predmet zákazky:  Perá s potlačou

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
26.08.2013
Úspešný uchádzač
Hauerland, spol. s r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Sep 5, 2013
Predpokladaná hodnota zákazky
7 700 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Perá s potlačou Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9