Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku

Predmet zákazky:  Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
30.06.2015
Úspešný uchádzač
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Jul 30, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
6 763 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9