Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike

Predmet zákazky:  Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
25.08.2015
Úspešný uchádzač
DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Sep 21, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
5 800 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9