Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska

Predmet zákazky:  Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
06.11.2015
Úspešný uchádzač
FK CRA s.r.o., Repašského 18, 841 02 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Nov 13, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
6 000,00 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9