Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2016

Predmet zákazky:  Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2016

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
20.01.2016
Úspešný uchádzač
Dátum zadania zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky
4 400 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2016 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9