Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2015 pre paritu kúpnej sily

Predmet zákazky:  Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2015 pre paritu kúpnej sily

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
21.01.2015
Úspešný uchádzač
KONTAX, spol. s. r.o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Dátum zadania zákazky
30. 1. 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
11 980 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2015 pre paritu kúpnej sily Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 detail