Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve

Predmet zákazky:  Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
03.07.2015
Úspešný uchádzač
ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 0101 Žilina
Dátum zadania zákazky
Aug 5, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
15 000 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9