Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016

Predmet zákazky:  Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
03.05.2016
Úspešný uchádzač
ODIS, s.r.o., Jarná 3725/17, 010 01 Žilina
Dátum zadania zákazky
Jun 1, 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
5 840 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9