Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Prírodná pramenitá pitná voda

Predmet zákazky:  Prírodná pramenitá pitná voda

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
25.03.2015
Úspešný uchádzač
MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9, 081 86 Prešov
Dátum zadania zákazky
Apr 7, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
7 400 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Prírodná pramenitá pitná voda Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9