Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy

Predmet zákazky:  Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
Predkladanie ponúk do
25.05.2015
Úspešný uchádzač
Vetron s.r.o., Šustekova 19, 851 04 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Jun 3, 2015
Predpokladaná hodnota zákazky
3 640 eur
Mimoriadna udalosť
nie
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9 Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IG22 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9