Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Záznamov na stranu
Predmet zákazky Dátum zadávania zákazky
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov referenda v roku 2015 Jan 14, 2015
Výrub a likvidácia drevín v parku pri kaštieli v Klátovej Novej Vsi Dec 18, 2014
Dodávka licencií softwarového produktu na vizualizáciu výsledkov Referenda 2015 Dec 11, 2014
Servis klimatizačných jednotiek Oct 31, 2014
Služby pozáručnej profylaktickej prehliadky motorgenerátorov vo výpočtových centrách ŠÚ SR Oct 21, 2014
Služby pozáručnej profylaktickej prehliadky záložných zdrojov vo výpočtových centrách ŠÚ SR Oct 21, 2014
Originálne tonery do tlačiarní Oct 17, 2014
Dodávka licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Standard edition Aug 13, 2014
Rekonštrukcia spojovacieho traktu medzi starou a novou časťou budovy pracoviska ŠÚ SR v Žiline Jun 25, 2014
Výkon pravidelnej údržby, servisu a opráv výťahov Jun 17, 2014
Dodávka kancelárskeho nábytku Jun 17, 2014
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky Jun 6, 2014
Zisťovanie cien pozemných a inžinierskych stavieb pre paritu kúpnej sily podľa projektov a metodiky Eurostatu May 27, 2014
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku May 19, 2014
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave Apr 29, 2014
Vypracovanie projektu rekonštrukcie preskleného spojovacieho traktu medzi starou a novou časťou budovy pracoviska ŠÚ SR v Žiline Apr 7, 2014
Vykonávanie pravidelných kontrol, servisu a opráv zariadení elektronickej požiarnej signalizácie Mar 28, 2014
Poskytnutie podpory a servisných služieb vyššej úrovne systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft Mar 25, 2014
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS). Mar 14, 2014
Zabezpečenie jazykovej prípravy pre zamestnancov Štatistického úradu SR Feb 28, 2014
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb v roku 2014 Feb 21, 2014
Poskytovanie služieb agentúrneho servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR Feb 14, 2014
Oprava diskového poľa HP MSA2312sa Feb 13, 2014
Čistiace a hygienické prostriedky Feb 11, 2014
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov Feb 11, 2014
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9s Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IGC5 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9s