Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Záznamov na stranu
  •  
  • 1
  •  
Predmet zákazky Dátum zadávania zákazky
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016 Apr 15, 2016
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike Apr 15, 2016
Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi Feb 23, 2016
Služby servisu a údržby zariadení Xerox Jan 29, 2016
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2016 Jan 12, 2016
Poskytnutie služieb zabezpečujúcich potlačenie útokov z internetu na služby a informačné systémy Štatistického úradu SR Dec 3, 2015
Zabezpečenie propagácie elektronického zberu štatistických výkazov od spravodajských jednotiek Nov 16, 2015
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska Oct 28, 2015
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike Aug 10, 2015
Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve Jun 25, 2015
Zabezpečenie analytických podkladov pre aktualizáciu štatistického formulára Ceny Stav 10-04 Jun 24, 2015
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku Jun 17, 2015
Dodávka a montáž kazetovej klimatizácie Jun 9, 2015
Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu Jun 9, 2015
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2015 Jun 5, 2015
Oprava vstupného schodiska a terasy pred administratívnou budovou Štatistického úradu SR Jun 3, 2015
Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy May 14, 2015
Servis poplachového systému narušenia May 4, 2015
Servis automatických posuvných dverí Apr 13, 2015
Prírodná pramenitá pitná voda Mar 17, 2015
Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR Mar 16, 2015
Zabezpečenie údajov o cenách nehnuteľností stavaných svojpomocne v Slovenskej republike Feb 19, 2015
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave Jan 20, 2015
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov Jan 19, 2015
Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2015 pre paritu kúpnej sily Jan 16, 2015
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov referenda v roku 2015 Jan 14, 2015
Výrub a likvidácia drevín v parku pri kaštieli v Klátovej Novej Vsi Dec 18, 2014
Dodávka licencií softwarového produktu na vizualizáciu výsledkov Referenda 2015 Dec 11, 2014
Servis klimatizačných jednotiek Oct 31, 2014
Služby pozáručnej profylaktickej prehliadky motorgenerátorov vo výpočtových centrách ŠÚ SR Oct 21, 2014
Služby pozáručnej profylaktickej prehliadky záložných zdrojov vo výpočtových centrách ŠÚ SR Oct 21, 2014
Originálne tonery do tlačiarní Oct 17, 2014
Dodávka licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Standard edition Aug 13, 2014
Rekonštrukcia spojovacieho traktu medzi starou a novou časťou budovy pracoviska ŠÚ SR v Žiline Jun 25, 2014
Výkon pravidelnej údržby, servisu a opráv výťahov Jun 17, 2014
Dodávka kancelárskeho nábytku Jun 17, 2014
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky Jun 6, 2014
Zisťovanie cien pozemných a inžinierskych stavieb pre paritu kúpnej sily podľa projektov a metodiky Eurostatu May 27, 2014
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku May 19, 2014
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave Apr 29, 2014
Vypracovanie projektu rekonštrukcie preskleného spojovacieho traktu medzi starou a novou časťou budovy pracoviska ŠÚ SR v Žiline Apr 7, 2014
Vykonávanie pravidelných kontrol, servisu a opráv zariadení elektronickej požiarnej signalizácie Mar 28, 2014
Poskytnutie podpory a servisných služieb vyššej úrovne systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft Mar 25, 2014
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu elektrickej požiarnej signalizácie (EPS). Mar 14, 2014
Zabezpečenie jazykovej prípravy pre zamestnancov Štatistického úradu SR Feb 28, 2014
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb v roku 2014 Feb 21, 2014
Poskytovanie služieb agentúrneho servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR Feb 14, 2014
Oprava diskového poľa HP MSA2312sa Feb 13, 2014
Čistiace a hygienické prostriedky Feb 11, 2014
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov Feb 11, 2014
Oprava výťahu v budove Śtatistického úradu SR na Miletičovej ul. Feb 5, 2014
Perá s potlačou Feb 5, 2014
Rozšírenie licencií BLAISE Feb 3, 2014
Poskytnutie servisnej podpory a štandardnej údržby dochádzkového a prístupového systému Jan 31, 2014
Toaletný papier, servítky a papierové utierky Jan 27, 2014
Zabezpečenie údajov o cenách nehnuteľností stavaných svojpomocne v Slovenskej republike Jan 22, 2014
Podpora a vývoj aplikácie SNA-NT Dec 13, 2013
Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov Dec 9, 2013
Kosačka s príslušenstvom Dec 6, 2013
Výrub a likvidácia drevín v parku pri kaštieli v Klátovej Novej Vsi Dec 4, 2013
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike Dec 3, 2013
Výmena okien na administratívnej budove ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Prešove Dec 2, 2013
Vyčerpanie a vyčistenie žúmp v Školiacom stredisku Štatistického úradu SR v Klátovej Novej Vsi v rokoch 2013 - 2015 Nov 21, 2013
Spotrebný materiál pre farebný reprografický stroj OLYMPIA DC 250 Nov 20, 2013
Dodávka a pokládka podlahovej krytiny - PVC Nov 19, 2013
Zabezpečenie právnych služieb v súvislosti s návrhom novely zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike Nov 11, 2013
Poskytovanie podpory diela ISSOČ Nov 4, 2013
Zaistenie služby k nepretržitej dodávke elektrickej energie počas volieb do orgánov samosprávnych krajov Nov 4, 2013
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na roky 2014 - 2015 Oct 28, 2013
Objednávka tlače na rok 2014 Oct 28, 2013
Oprava havárie telefónnej ústredne Siemens Hicom 300 na PŠÚ SR v Nitre Oct 24, 2013
Služby pozáručnej profilaktickej prehliadky klimatizačných zariadení vo výpočtových centrách Štatistického úradu SR Oct 11, 2013
Služby pozáručnej profilaktickej prehliadky motorgenerátorov a záložných zdrojov vo výpočtových centrách Štatistického úradu SR Oct 11, 2013
Služby bezpečnej web lokality pre zverejnenie predbežných výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 Oct 11, 2013
Servis motorového vozidla BMW 530xi Oct 2, 2013
Stavebný dozor pri výstavbe novej plynovej kotolne v administratívnej budove pracoviska ŠÚ SR v Nitre Sep 27, 2013
Osobný automobil Sep 13, 2013
Zabezpečenie rozšírenia reportov a funkcionality ISSOČ Sep 11, 2013
Perá s potlačou Aug 20, 2013
Dodávka kancelárskych stoličiek Aug 1, 2013
Odstránenie havarijných stavov na klimatizáciách výpočtových centier ŠÚ SR Jul 23, 2013
Záznamov na stranu
  •  
  • 1
  •  
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9s Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IGC5 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_9.9s