Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Dodávka podlahovej krytiny - PVC

Predmet zákazky:  Dodávka podlahovej krytiny - PVC

Typ aukcie
otvorená
Dátum a čas začiatku elektronickej aukcie
24.04.2013 10:00
Stav aukcie
ukončená
Registrácia
Poznámka
zákazka s nízkou hodnotou
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/auction Dodávka podlahovej krytiny - PVC Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MN2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_auction