Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2017

Predmet zákazky:  Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2017

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predkladanie ponúk do
29.05.2017
Úspešný uchádzač
Dátum zadania zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky
6 550 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2017 Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4