Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2017 pre paritu kúpnej sily

Predmet zákazky:  Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2017 pre paritu kúpnej sily

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Predkladanie ponúk do
05.01.2017
Úspešný uchádzač
KONTAX, spol. s r.o., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Feb 1, 2017
Predpokladaná hodnota zákazky
11 980 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2017 pre paritu kúpnej sily Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4