Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove – vypracovanie projektovej dokumentácie

Predmet zákazky:  Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove – vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predkladanie ponúk do
28.09.2018
Úspešný uchádzač
HLINA s.r.o., Garbiarska 2583, 03101 Liptovský Mikuláš
Dátum zadania zákazky
Oct 29, 2018
Predpokladaná hodnota zákazky
6400 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove – vypracovanie projektovej dokumentácie Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4