Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku

Predmet zákazky:  Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predkladanie ponúk do
30.06.2016
Úspešný uchádzač
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Dátum zadania zákazky
Jul 22, 2016
Predpokladaná hodnota zákazky
6 264,90 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4