Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Výkon pravidelnej údržby a opráv výťahov

Predmet zákazky:  Výkon pravidelnej údržby a opráv výťahov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predkladanie ponúk do
14.06.2017
Úspešný uchádzač
Laco-Lift Servis, s.r.o., Hiadeľ, 976 61 Hiadeľ
Dátum zadania zákazky
Jun 27, 2017
Predpokladaná hodnota zákazky
11000 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Výkon pravidelnej údržby a opráv výťahov Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4