Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi – vypracovanie projektovej dokumentácie

Predmet zákazky:  Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi – vypracovanie projektovej dokumentácie

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Príloha
Príloha
Príloha
Predkladanie ponúk do
09.07.2018
Úspešný uchádzač
lnsvet s.r.o., Slovenská 19, 040 01 Košice
Dátum zadania zákazky
Jul 23, 2018
Predpokladaná hodnota zákazky
2 800 eur
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Prievidzi – vypracovanie projektovej dokumentácie Z6_VLP8BB1A0GD000APNPELD521H2 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low.job.18.4