Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Pokládka podlahovej krytiny

Predmet zákazky:  Pokládka podlahovej krytiny

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predkladanie ponúk do
17.05.2013
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low Pokládka podlahovej krytiny Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3M13 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low