Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytnutie licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition
Print Mail TW FB WA

Predmet zákazky:  Poskytnutie licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Predkladanie ponúk do
25.06.2013
Číslo zákazky v systéme elektronického verejného obstarávania

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low Poskytnutie licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3M13 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_low