Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Nákup pevných diskov do PC

Predmet zákazky:  Nákup pevných diskov do PC

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
III/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
1550.1
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
SHARK Computers, a.s.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Nákup pevných diskov do PC Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000