Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu

Predmet zákazky:  Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
7185.6
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000