Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytnutie licencií softvvérového produktu Microsoft Windows server 2012 datacenter edition

Predmet zákazky:  Poskytnutie licencií softvvérového produktu Microsoft Windows server 2012 datacenter edition

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
9700,40
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
COMPAREX Slovakia spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Röntgenova 28, 851 01 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Poskytnutie licencií softvvérového produktu Microsoft Windows server 2012 datacenter edition Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000