Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Pokládka podlahovej krytiny

Predmet zákazky:  Pokládka podlahovej krytiny

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
3975,00
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Marián Jančár, pokladanie kobercov
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Pankúchova 5, 851 04 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Pokládka podlahovej krytiny Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000