Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Revízia prenosných elektrických spotrebičov

Predmet zákazky:  Revízia prenosných elektrických spotrebičov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
2447,68
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
ELTK, s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
J. Stanislava 11, 841 05 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Revízia prenosných elektrických spotrebičov Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000