Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Výmena dvoch kotlov a zásobníka teplej vody v budove ŠÚ SR v Trnave

Predmet zákazky:  Výmena dvoch kotlov a zásobníka teplej vody v budove ŠÚ SR v Trnave

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
9455.62
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Peter Floriš
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Farská 9, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Výmena dvoch kotlov a zásobníka teplej vody v budove ŠÚ SR v Trnave Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000