Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Kosenie trávnatej plochy pred budovou ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave

Predmet zákazky:  Kosenie trávnatej plochy pred budovou ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
580,00/1 kosenie
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
FK CRA, spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Repašského 18, 841 02 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Kosenie trávnatej plochy pred budovou ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000