Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Aktualizácia IPS signatúr a technickej podpory na 1 rok

Predmet zákazky:  Aktualizácia IPS signatúr a technickej podpory na 1 rok

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
9683.04
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
SWAN, a. s.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Borská 6, 841 04 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Aktualizácia IPS signatúr a technickej podpory na 1 rok Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000