Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Čistiace a hygienické prostriedky

Predmet zákazky:  Čistiace a hygienické prostriedky

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1168.19
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
PhDr.Gabriela Spišáková - Majster Papier
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Čistiace a hygienické prostriedky Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000