Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Priestory a služby na konferenciu Štatistického úradu SR venovanú SODB 2011 a budúcnosti sčítania v SR

Predmet zákazky:  Priestory a služby na konferenciu Štatistického úradu SR venovanú SODB 2011 a budúcnosti sčítania v SR

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
5765,40
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Hotel Holiday Inn
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Bajkalská 25, 825 03 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Priestory a služby na konferenciu Štatistického úradu SR venovanú SODB 2011 a budúcnosti sčítania v SR Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000