Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie pracoviska ŠÚ SR v Košiciach

Predmet zákazky:  Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie pracoviska ŠÚ SR v Košiciach

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
1245.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Elpromat, Jozef Balogh
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Brezina 163, 076 12 Kuzmice
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie pracoviska ŠÚ SR v Košiciach Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000