Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie prieskumu dôveryhodnosti ŠÚ SR v roku 2012

Predmet zákazky:  Zabezpečenie prieskumu dôveryhodnosti ŠÚ SR v roku 2012

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
1494.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
FOCUS s. r. o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Grösslingova 37, 810 01 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Zabezpečenie prieskumu dôveryhodnosti ŠÚ SR v roku 2012 Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000